Zamjena, povrat robe i zaštita potrošača

Ukoliko imate ikakve dvojbe oko odgovarajuće veličine ili modela slobodno nas kontaktirajte putem emaila sanjindoo@gmail.hr putem kojeg ćemo Vas kontaktirati u što kraćem roku i savjetovati o odgovarajućoj opremi za Vaše potrebe.

Ukoliko ipak dođe do situacije da je kupljeni proizvod pogrešne veličine tj. da je neodgovarajući, moguće je izvršiti zamjenu za isti proizvod druge veličine ili za neki drugi proizvod. U ovom slučaju trošak povratnog slanja proizvoda snosite sami. Ukoliko dođe do potrebe za zamjenom proizvoda molimo Vas da nas kontaktirate odmah po privitku proizvoda kako bismo pravovremeno riješili zamjenu. Proizvod koji se mijenja mora biti nenošen i bez tragova uporabe.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod. Sanjin d.o.o prihvaća povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku kada se utvrdi da je prigovor kupca opravdan te da sam kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se prilikom transporta i dostave ne oštete. U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva će se oštećenja vidjeti prilikom preuzimanja pošiljke i u tom slučaju savjetujemo da pošiljku ne preuzimate. Kontaktirajte nas u što kraćem roku kako bismo s dostavljačem provjerili stanje pošiljke i eventualno poslali novu.

Pri primitku robe provjerite ispravnost narudžbe, ukoliko nešto nedostaje ili je krivo poslano kontaktirajte nas što prije kako bismo što prije uklonili eventualne pogreške.

U slučaju da ste iz nekog razloga nezadovoljni kupljenim proizvodima prigovor možete uputiti na email adresu: sanjindoo@gmail.hr, ili pisanim putem na adresu: Braće Branchetta 35, 51000 Rijeka, Hrvatska. Bez odgađanja ćemo pisanim putem potvrditi primitak Vašeg prigovora, a na njega ćemo odgovoriti u roku od 15 dana, radi čega je u pisanom prigovoru potrebno navesti barem ime, prezime i adresu.

Jednostrani raskid ugovora

Sukladno Glavi III. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) koja regulira ugovore sklopljene na daljinu, potrošači imaju pravo jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana, bez navođenja razloga za raskid. Rok od 14 dana počinje teći od dana primitka robe koja čini predmet ugovora.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora na hrvatskom ili engleskom koji možete elektronički popuniti i poslati nam na email: sanjindoo@gmail.hr. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili. Povrat ćemo izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Ukoliko ste odabrali plaćanje pouzećem novac ćemo vratiti na IBAN koji nam dostavite.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Rješavanje sporova

U slučaju spora prioritet nam je rješavanje mirnim putem, zajedničkom suglasnošću i na zadovoljstvo obiju strana. Uvijek smo dostupni putem email adrese: sanjindoo@gmail.hr, gdje nam se uvijek možete javiti s bilo kakvim prigovorom, primjedbom ili problemom.

Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova) omogućeno je rješavanje potrošačkih sporova i putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje. Europsku platformu za internetsko rješavanje sporova pruža Europska komisija kako bi omogućila pristup kvalitetnom rješavanju sporova i tako osigurala sigurniju i pravedniju kupnju na internetu. Platformom se možete služiti na svim službenim jezicima EU, te Islandskom i Norveškom.